RSS
pi켾ek, 01 czerwca 2018
Lekko op撰niony maj

Odczyt stanu zad퀅풽nia:

kredyt w Eurobanku - sp쿪cony (by쿽: 18 rat po 1010 z)
0 z KK Eurobanku - sp쿪cona i zamknita (by쿽: 2000 z)
0 z debetu w Inteligo - sp쿪cony i zamknity (by쿽: 2000 z)
0 z KK Inteligo - sp쿪cona i zamknita (by쿽: 5000 z)

Razem: 0 z

Odczyt stanu oszczdno턢i:

(stan na 30 kwietnia 2018)

REZERWA 
50 000 z na KO w BGZ Optima
23 500 z na KO w Eurobanku

Razem: 73 500 z

(planowane na koniec marca: 63 000 z)

10:51, zadluzony00
Link Komentarze (1) »
sobota, 12 maja 2018
Op撰niony kwiecie

Odczyt stanu zad퀅풽nia:

kredyt w Eurobanku - sp쿪cony (by쿽: 18 rat po 1010 z)
0 z KK Eurobanku - sp쿪cona i zamknita (by쿽: 2000 z)
0 z debetu w Inteligo - sp쿪cony i zamknity (by쿽: 2000 z)
0 z KK Inteligo - sp쿪cona i zamknita (by쿽: 5000 z)

Razem: 0 z

Odczyt stanu oszczdno턢i:

(stan na 31 marca 2018)

REZERWA 
50 000 z na KO w BGZ Optima
18 000 z na KO w Eurobanku

Razem: 68 000 z

(planowane na koniec marca: 63 000 z)

14:04, zadluzony00
Link Komentarze (1) »
wtorek, 27 marca 2018
Zimny marzec

Odczyt stanu zad퀅풽nia:

kredyt w Eurobanku - sp쿪cony (by쿽: 18 rat po 1010 z)
0 z KK Eurobanku - sp쿪cona i zamknita (by쿽: 2000 z)
0 z debetu w Inteligo - sp쿪cony i zamknity (by쿽: 2000 z)
0 z KK Inteligo - sp쿪cona i zamknita (by쿽: 5000 z)

Razem: 0 z

Odczyt stanu oszczdno턢i:

(stan na  28 luty 2018)

REZERWA 
50 000 z na KO w BGZ Optima
13 500 z na KO w Eurobanku

Razem: 63 500 z

(planowane na koniec marca: 63 000 z)

06:50, zadluzony00
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 18 lutego 2018
쫚ieg w lutym

Odczyt stanu zad퀅풽nia:

kredyt w Eurobanku - sp쿪cony (by쿽: 18 rat po 1010 z)
0 z KK Eurobanku - sp쿪cona i zamknita (by쿽: 2000 z)
0 z debetu w Inteligo - sp쿪cony i zamknity (by쿽: 2000 z)
0 z KK Inteligo - sp쿪cona i zamknita (by쿽: 5000 z)

Razem: 0 z

Odczyt stanu oszczdno턢i:

(stan na  31 stycznia 2018)

REZERWA 
50 000 z na KO w BGZ Optima
8 000 z na KO w Eurobanku

Razem: 58 000 z

(planowane na koniec marca: 63 000 z)

11:33, zadluzony00
Link Dodaj komentarz »
poniedzia쿮k, 01 stycznia 2018
Sprytny plan noworoczny @2018
Cel podstawowy:
90 000 z oszczdno턢i na 31 grudnia 2018 r.

Etapy:
63 000 z oszczdno턢i na 31 marca 2018 r.
72 000 z oszczdno턢i na 30 czerwca 2018 r.
81 000 z oszczdno턢i na 30 wrze턭ia 2018 r.
90 000 z oszczdno턢i na 31 grudnia 2018 r.
 
Cel ekstra:
100 000 z oszczdno턢i na 31 grudnia 2018 r.

칊dnych d퀅gw!
19:03, zadluzony00
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 31 grudnia 2017
Rok 2017

Odczyt stanu zad퀅풽nia:

kredyt w Eurobanku - sp쿪cony (by쿽: 18 rat po 1010 z)
0 z KK Eurobanku - sp쿪cona i zamknita (by쿽: 2000 z)
0 z debetu w Inteligo - sp쿪cony i zamknity (by쿽: 2000 z)
0 z KK Inteligo - sp쿪cona i zamknita (by쿽: 5000 z)

Razem: 0 z

Odczyt stanu oszczdno턢i:

(stan na dzisiaj, 31 grudnia 2017)

REZERWA 
50 000 z na KO w BGZ Optima
4 000 z na KO w Eurobanku

Razem: 54 000 z

(planowane na koniec marca: 29 000 z) Nie uda쿽 si tego celu zrealizowa - zabrak쿽 1 500 z.

(planowane na koniec czerwca: 36 000 z) Nie uda쿽 si tego celu zrealizowa - zabrak쿽 4 000 z.

(planowane na koniec wrze턭ia: 43 000 z) Cel zrealizowany i przekroczony o 6 000 z!

(planowane na koniec roku: 50 000 z) Cel zrealizowany i przekroczony o 4 000 z!

Sprytne planowanie ze stycznia si sprawdzi쿽;-)

W zesz퀉m roku mia쿮m na 31 grudnia 23 000 z oszczdno턢i. Tak wic w ci켫u bie엽cego roku zaoszczdzi쿮m kolejne 31 000 z. Traktuj to jako du퓓 sukces. Rok 2017 to kolejny rok kiedy borykam si z powa퓆 chorob na ktr cierpi. Mj stan zdrowia na szcz沅cie jest pod kontrol i si nie pogarsza. Mam jednak kilka ogranicze. Z finansowego punktu widzenia to jednak bardzo udany rok. Planuj nie wp쿪ca dodatkowych 턳odkw do Optimy, skoncentrowa si na zwikszaniu stanu konta w Eurobanku. Rozwa퓓 dywersyfikacj (waluty?). Rozwa풹m zakup mieszkania.

 

14:15, zadluzony00
Link Dodaj komentarz »
pi켾ek, 22 grudnia 2017
Grudniowe ciep쿽

Odczyt stanu zad퀅풽nia:

kredyt w Eurobanku - sp쿪cony (by쿽: 18 rat po 1010 z)
0 z KK Eurobanku - sp쿪cona i zamknita (by쿽: 2000 z)
0 z debetu w Inteligo - sp쿪cony i zamknity (by쿽: 2000 z)
0 z KK Inteligo - sp쿪cona i zamknita (by쿽: 5000 z)

Razem: 0 z

Odczyt stanu oszczdno턢i:

(stan na pocz켾ek miesi켧a)

REZERWA 
44 000 z na KO w BGZ Optima
5 000 z na KO w Eurobanku

Razem: 49 000 z

(planowane na koniec marca: 29 000 z) Nie uda쿽 si tego celu zrealizowa - zabrak쿽 1 500 z.

(planowane na koniec czerwca: 36 000 z) Nie uda쿽 si tego celu zrealizowa - zabrak쿽 4 000 z.

(planowane na koniec wrze턭ia: 43 000 z) Cel zrealizowany i przekroczony o 6000 z!

(planowane na koniec roku: 50 000 z)

Odbudowa쿮m stan konta w Eurobanku i powrci쿮m do 낢cznego stanu oszczdno턢i z pocz켾ku pa펋ziernika. Teraz wracamy na scie퓃 wzrostu.

17:54, zadluzony00
Link Dodaj komentarz »
poniedzia쿮k, 20 listopada 2017
Listopadowe zmagania

Odczyt stanu zad퀅풽nia:

kredyt w Eurobanku - sp쿪cony (by쿽: 18 rat po 1010 z)
0 z KK Eurobanku - sp쿪cona i zamknita (by쿽: 2000 z)
0 z debetu w Inteligo - sp쿪cony i zamknity (by쿽: 2000 z)
0 z KK Inteligo - sp쿪cona i zamknita (by쿽: 5000 z)

Razem: 0 z

Odczyt stanu oszczdno턢i:

(stan na pocz켾ek miesi켧a)

REZERWA 
44 000 z na KO w BGZ Optima
3 000 z na KO w Eurobanku

Razem: 47 000 z

(planowane na koniec marca: 29 000 z) Nie uda쿽 si tego celu zrealizowa - zabrak쿽 1 500 z.

(planowane na koniec czerwca: 36 000 z) Nie uda쿽 si tego celu zrealizowa - zabrak쿽 4 000 z.

(planowane na koniec wrze턭ia: 43 000 z) Cel zrealizowany i przekroczony o 6000 z!

(planowane na koniec roku: 50 000 z)

Po 쿪twym miesi켧u przyszed miesi켧 ci轅ki. Zap쿪ci쿮m nieco ponad pi唯 tysicy z쿽tych za studia. W rezultacie musialem sign길 do oszczdno턢i w Eurobanku. Bolesne to, po raz pierwszy od dawna nie tylko nie zwikszy쿮m stanu oszczdno턢i, ale tak풽 je uszczupli쿮m. Zw쿪szcza 풽 by쿽 te troch innych wydatkw,

 

22:34, zadluzony00
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 19 pa펋ziernika 2017
Pikna pa펋ziernikowa pogoda

Odczyt stanu zad퀅풽nia:

kredyt w Eurobanku - sp쿪cony (by쿽: 18 rat po 1010 z)
0 z KK Eurobanku - sp쿪cona i zamknita (by쿽: 2000 z)
0 z debetu w Inteligo - sp쿪cony i zamknity (by쿽: 2000 z)
0 z KK Inteligo - sp쿪cona i zamknita (by쿽: 5000 z)

Razem: 0 z

Odczyt stanu oszczdno턢i:

(stan na pocz켾ek miesi켧a)

REZERWA 
44 000 z na KO w BGZ Optima
5 000 z na KO w Eurobanku

Razem: 49 000 z

(planowane na koniec marca: 29 000 z) Nie uda쿽 si tego celu zrealizowa - zabrak쿽 1 500 z.

(planowane na koniec czerwca: 36 000 z) Nie uda쿽 si tego celu zrealizowa - zabrak쿽 4 000 z.

(planowane na koniec wrze턭ia: 43 000 z) Cel zrealizowany i przekroczony o 6000 z!

(planowane na koniec roku: 50 000 z)

Dosta쿮m w pracy bardzo znacz켧 premi co spowodowa쿽 podskoczenie oszczdno턢i o jedena턢ie tysicy z쿽tych. Dziki temu zrealizowa쿮m cel kwartalny z nawi콄k. Przysz퀉 miesi켧 bdzie trudniejszy - bd musia zap쿪ci za studia (dwa semestry) nie znan jeszcze kwot (ale spor). Planuj odbudowa oszczdno턢i w Eurobanku (pozstawiaj켧 obecn, mo풽 nawet nieco zwikszon, kwot w Optimie). Z uwagi na obawy inflacyjne, my턫 coraz powa퓆iej o rozpoczciu oszczdzania rwnie w walucie. Nie wybra쿮m jeszcze waluty, chocia sk쿪niam si ku dolarowi.

 

20:34, zadluzony00
Link Komentarze (1) »
wtorek, 12 wrze턭ia 2017
Wrze턭iowe deszcze

Odczyt stanu zad퀅풽nia:

kredyt w Eurobanku - sp쿪cony (by쿽: 18 rat po 1010 z)
0 z KK Eurobanku - sp쿪cona i zamknita (by쿽: 2000 z)
0 z debetu w Inteligo - sp쿪cony i zamknity (by쿽: 2000 z)
0 z KK Inteligo - sp쿪cona i zamknita (by쿽: 5000 z)

Razem: 0 z

Odczyt stanu oszczdno턢i:

(stan na pocz켾ek miesi켧a)

REZERWA 
33 000 z na KO w BGZ Optima
5 000 z na KO w Eurobanku

Razem: 38 000 z

(planowane na koniec marca: 29 000 z) Nie uda쿽 si tego celu zrealizowa - zabrak쿽 1 500 z.

(planowane na koniec czerwca: 36 000 z) Nie uda쿽 si tego celu zrealizowa - zabrak쿽 4 000 z.

(planowane na koniec roku: 50 000 z

Przerzuci쿮m troch pienidzy na BG Optima, z uwagi na promocj na nowe 턳odki. Nawet bez oprocentowania promocyjnego, warunki s korzystniejsze od Eurobanku, wic tam zostawi 5 000 z, ktre bd traktowa jako podrczne 턳odki awaryjne. Optima za bdzie mia쿪 charakter bardziej d퀅goterminowy.

 

20:25, zadluzony00
Link Dodaj komentarz »
 
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 12