RSS
poniedzia쿮k, 31 stycznia 2011
Stoj w miejscu
Sp쿪ci쿮m co prawda 2 raty kredytu w styczniu; ale zrobi쿮m te ok. 700 z debetu na Inteligo. Koszty debetu ok. 4 z. Ale niepokoj켧e jest to 풽 ten poziom debetu bdzie si wi콄a z bardzo du퓓m ryzykiem ponowienie si sytuacji pod koniec lutego.

Martwi mnie te perspektywa rachunkw za gaz i pr켨. Trzeba si liczy z p車rocznym wyrwnaniem, czyli konieczno턢ia wydania nawet kilkuset z쿽tych.

Na dniach wyp쿪ta i tym optymistycznym akcentem kocz na dzisiaj.
11:44, zadluzony00
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 25 stycznia 2011
Ci轅ko
Znowu uruchomi쿮m 500 z debetu. I na ten moment zosta쿽 mi siedemdziesi켾 par z쿽tych 풽by doci켫n길 do wyp쿪ty. Za tydzie bdzie. Mo퓄iwe wic, 풽 bd musia troch jeszcze debet ten powikszy.

Strasznie mnie to przed퀅풹nie sp쿪ty mczy.
23:27, zadluzony00
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 13 stycznia 2011
Nowy Rok
Sp쿪ci쿮m dzisiaj 2 kolejne raty kredytu, wysoko뜻 nadp쿪ty 1052,29 groszy. Do sp쿪cenia pozostaje 811,99 z, czyli dwie raty, ostatnia mniejsza. Jest tutaj ju naprawd du퓇 optymizmu.

Du퓇 optymizmu jest te w wska펝ikach d퀅goterminowych:

Wysoko뜻 zad퀅풽nia na koniec lat:
2008 - 21 896,87 z
2009 - 18 304,62 z
2010 - 1 840,14 z

Wida tutaj wyra펝y postp.

W 2006 r. nie mia쿮m 풹dnego zad퀅풽nia; w 2007 r. zacz교em si zad퀅풹, ale niestety nie mam pod rk dok쿪dnych danych na temat jego wysoko턢i.

10 z z groszow kocwk pozostaje na koncie oszczdno턢iowym.00:37, zadluzony00
Link Dodaj komentarz »