RSS
niedziela, 27 lutego 2011
No wic
Kompletnie straci쿮m p퀉nno뜻 finansow pod koniec miesi켧a. Ca쿸owicie wyczerpa쿮m debet, zosta쿽 mi 10 z w gotwce. To by specyficzny bardzo miesi켧, mimo wszystko jednak nie jestem zadowolony.

Przejrza쿮m troch historycznych wpisw, sporo w tym ciekawych informacji, ale brakuje troch twardych, nadaj켧ych si do porwnania danych. Postanowi쿮m co miesi켧 zamieszcza podsumowanie stanu moich finansw - tu przed wyp쿪t.
14:30, zadluzony00
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 20 lutego 2011
Nie jest tak dobrze jakby si chcia쿽
Z debetu pozosta쿽 mi 250 z limitu do wykorzystania. Niestety nie zap쿪ci쿮m rachunkw, wszystko rozesz쿽 si na inne wydatki.

Bardzo niedobrze.

Na szcz沅cie otrzyma쿮m ju rachunek za pr켨 - nie jest tak 펚e - 352,76 z. Zap쿪c po wyp쿪cie.

Pozostaje jeszcze niepewno뜻 wzgldem rachunku za gaz.

UAKTUALNIENIE: Ju wiem, 186,69 z. Te po wyp쿪cie:)
13:40, zadluzony00
Link Dodaj komentarz »
pi켾ek, 11 lutego 2011
Nareszcie
Wygl켨a na to 풽 sp쿪ci쿮m sp쿪ci쿮m w kocu kredyt w Eurobanku. Niestety doznanie jest zak농cone poprzez fakt, 풽 rwnocze턭ie otworzy쿮m 900 z debetu w Inteligo.

Mam nadziej sp쿪ci debet z najbli퓋zej wyp쿪ty.
16:25, zadluzony00
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 08 lutego 2011
Kasy brak
Zosta쿽 mi 100 z. Po wydaniu tych pienidzy, z czego po쿽wa pjdzie na rachunek za Internet, konieczne bdzie signicie po debet - mog bez problemu dosta 900 z. I nadziej, 풽 debet pozwoli na zap쿪cenie rachunkw za pr켨 i gaz. Je턫i starczy - to nie bdzie tak 펚e.
23:59, zadluzony00
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 06 lutego 2011
LUKAS Bank
W 2007 r. wzi교em kredyt na 515 z w Lukas Banku. Do sp쿪ty by쿽 6 rat po 100 z. Sp쿪ci쿮m go, z pewnymi przygodami, w lutym 2008 r. Z przygodami, bo pierwsz rat sp쿪ci쿮m w terminie, drug z jednodniowym op撰nieniem, trzeci, czwart i pi켾 낢cznie. A potem zapomnia쿮m o zap쿪ceniu szstej, ostatniej raty. Zupe쿻ie uczciwie zapomnia쿮m, chyba uzna쿮m 풽 skoro pi唯set z쿽tych, to pi唯 rat starczy. Dosta쿮m pismo z przypomnieniem, ktre kosztowa쿽 mnie, je턫i dobrze pamitam, 15 z plus groszowe odsetki.

Kredyt sp쿪ci쿮m, ale brakowa쿽 mi za턻iadczenia potwierdzaj켧ego sp쿪t. Dla uspokojenia zamwi쿮m za턻iadczenie i oto posiadam papier stwierdzaj켧y 풽 kredyt zosta zamknity. Za턻iadczenie kosztowa쿽 20 z.

Uzupe쿻iaj켧o dodam, 풽 z쿽퓓쿮m dzisiaj dyspozycj sp쿪ty ostatnich dwch rat kredytu w Eurobanku.

23:30, zadluzony00
Link Dodaj komentarz »