RSS
poniedzia쿮k, 01 lutego 2016
Przestpny luty
Odczyt stanu zad퀅풽nia:

kredyt w Eurobanku - sp쿪cony (by쿽: 18 rat po 1010 z)
0 z KK Eurobanku - sp쿪cona i zamknita (by쿽: 2000 z)
0 z debetu w Inteligo - sp쿪cony i zamknity (by쿽: 2000 z)
0 z KK Inteligo - sp쿪cona izamknita(by쿽: 5000 z)
1700 z zaleg퀉ch op쿪t za studia
1000 z po퓓czki prywatnej

Razem:0 z

Odczyt stanu oszczdno턢i:
3 000 z na KO w Eurobanku (planowane: 15 000 z)

Razem: 3 000 z

Pod koniec zesz쿮go miesi켧a mia쿮m na KO 500 z, musia쿮m zrobi dwie wyp쿪ty z konta oszczdno턢iowego bo brakowa쿽 mi pienidzy przed kocem miesi켧a. Obecnie mam ok. 400 z do koca miesiaca. Na szcz沅cie z uwagi na krtszy miesi켧, wyp쿪ta za 25 dni. Wychodzi 16 z dziennie.
06:21, zadluzony00
Link Dodaj komentarz »