RSS
sobota, 20 listopada 2010
Znowu debet
Powikszy쿮m debet w koncie do 1000 z. Niedobrze, bardzo niedobrze.
12:20, zadluzony00
Link Dodaj komentarz »
pi켾ek, 19 listopada 2010
Plan oszczdno턢i
Zamierzam podzieli oszczdno턢i na dwie cz沅ci. Pierwsza to klasyczny fundusz awaryjny, w miar 쿪two dostpny na rachunku oszczdno턢iowym. Zak쿪dam, 풽 to bdzie oko쿽 50% moich miesicznych dochodw. Druga to fundusz strategiczny; w postaci funduszu obligacji lub rachunku oszczdnosciowego w innym banku. Idea jest taka 풽by nie by퀉 pieni켨ze zbyt 쿪twe do wyjcia. Chcia쿫ym doprowadzi do tego aby to by쿪 rwnowarto뜻 3 wyp쿪t. Przeznaczony bdzie na wyj켾kowe sytuacje, w rodzaju utraty pracy. Zak쿪dam 풽 realne jest przeznaczenie 15% sta퀉ch dochodw na tworzenie oszczdno턢i. Tak wic osi켫nicie mojego celu zajmie oko쿽 1,5 roku.
18:12, zadluzony00
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 14 listopada 2010
Rok temu
Rok temu by쿮m w kompletnym do쿸u finansowym. Mia쿮m do sp쿪cenia oko쿽 3000 z na karcie kredytowej; prawie tysi켧 z쿽tych debetu w koncie oraz kilkana턢ie tysicy z쿽tych kredytu. W sumie to by퀉 okolice 17-18 tysicy z쿽tych d퀅gw.

Teraz do sp쿪cenia zostaje 600 z debetu w koncie oraz pi唯 rat kredytu w Eurobanku (ostatnia rata mniejsza). Dok쿪dnie 2,348.09 z kapita퀅 do sp쿪cenia. Niestety nie widz szans 풽by uda쿽 si to sp쿪ci do koca roku. Ale wszystko wskazuje 풽 uda si w styczniu:)
17:05, zadluzony00
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 02 listopada 2010
Po wyp쿪cie
Dosta쿮m wyp쿪t. Po dokonaniu sta퀉ch p쿪tno턢i (mieszkanie, telefon itd), uzupe쿻i쿮m 턳odki na koncie awaryjno-rachunkowym (spoczywa tam obecnie 380 z). Przewidzia쿮m sp쿪t jednej raty kredytu, a tak풽 sp쿪ci쿮m po쿽w debetu. Zostawi쿮m te nieco wicej ni zwykle pienidzy na obiady w pracy i kieszonkowe. Ma to pe쿻i funkcj dodatkowego amortyzatora niespodziewanych wydatkw.

Korzystanie z debetu niestety nie jest bezp쿪tne; 낢cznie zap쿪ci쿮m 11,65 z odsetek.
18:19, zadluzony00
Link Komentarze (2) »