RSS
poniedzia쿮k, 20 listopada 2017
Listopadowe zmagania

Odczyt stanu zad퀅풽nia:

kredyt w Eurobanku - sp쿪cony (by쿽: 18 rat po 1010 z)
0 z KK Eurobanku - sp쿪cona i zamknita (by쿽: 2000 z)
0 z debetu w Inteligo - sp쿪cony i zamknity (by쿽: 2000 z)
0 z KK Inteligo - sp쿪cona i zamknita (by쿽: 5000 z)

Razem: 0 z

Odczyt stanu oszczdno턢i:

(stan na pocz켾ek miesi켧a)

REZERWA 
44 000 z na KO w BGZ Optima
3 000 z na KO w Eurobanku

Razem: 47 000 z

(planowane na koniec marca: 29 000 z) Nie uda쿽 si tego celu zrealizowa - zabrak쿽 1 500 z.

(planowane na koniec czerwca: 36 000 z) Nie uda쿽 si tego celu zrealizowa - zabrak쿽 4 000 z.

(planowane na koniec wrze턭ia: 43 000 z) Cel zrealizowany i przekroczony o 6000 z!

(planowane na koniec roku: 50 000 z)

Po 쿪twym miesi켧u przyszed miesi켧 ci轅ki. Zap쿪ci쿮m nieco ponad pi唯 tysicy z쿽tych za studia. W rezultacie musialem sign길 do oszczdno턢i w Eurobanku. Bolesne to, po raz pierwszy od dawna nie tylko nie zwikszy쿮m stanu oszczdno턢i, ale tak풽 je uszczupli쿮m. Zw쿪szcza 풽 by쿽 te troch innych wydatkw,

 

22:34, zadluzony00
Link Dodaj komentarz »