RSS
czwartek, 23 grudnia 2010
Rozczarowanie
Premia 턻i켾eczna by쿪 pewnym rozczarowaniem. Otrzyma쿮m 1/3 tego na co liczy쿮m na podstawie zesz쿮go roku. W efekcie nie ma szans na sp쿪t ca쿽턢i zad퀅풽nia w tym roku. Zmuszony konieczno턢i ograniczam si do sp쿪ty debetu w koncie. Oznacza to te 풽 pierwsze miesi켧e przysz쿮go roku bd raczej ci轅kie. A tak풽 drastyczne op撰nienie w budowie funduszu awaryjnego.

Mog si pociesza tylko tym, 풽 znacz켧 cz沅 firmy w ogle nie otrzyma쿪 풹dnej premii.

Stan zad퀅풽nia to 1840 z. Koszty debetu w grudniu: 7,23 z.

Po nastpnej wyp쿪cie mog planowa sp쿪t tylko jednej raty kredytu. Oznacza to, 풽 sp쿪ta kredytu nast켺i najprawdopodobniej dopiero w kwietniu.
19:05, zadluzony00
Link Dodaj komentarz »
턳oda, 15 grudnia 2010
Jeszcze raz debet
Powikszy쿮m debet do 900 z. Oznacza to 풽 낢czna wielko뜻 zad퀅풽nia wzros쿪 do: 2740, 14 z.

Pozostaj w nadziej na 턻i켾eczn premi:)
17:01, zadluzony00
Link Dodaj komentarz »
pi켾ek, 10 grudnia 2010
Z mozo쿮m
Jeszcze jedna rata kredytu w Eurobanku sp쿪cona; pozosta쿽: 1,840.14 PLN. Dok쿪daj켧 do tego pozostaj켧e 500 z debetu razem bdzie do sp쿪cenia 2340.14 PLN.

Niestety; bd musia zap쿪ci za dosy drogie badania. To znakomicie komplikuje moj i tak nie쿪tw sytuacje finansow.

14:46, zadluzony00
Link Dodaj komentarz »
pi켾ek, 03 grudnia 2010
Ci轅ki pocz켾ek zimy
Dosta쿮m wyp쿪t. Sp쿪ci쿮m 500 z debetu; przewidzia쿮m te 턳odki na sp쿪t jednej raty kredytu. Nie jest to tak jakbym chcia. Niestety, moja dziewczyna ma problemy finansowe i nie jest w stanie dotrzymywa swoich zobowi콄a finansowych. Powoduje to dodatkowe obci굻enia po mojej stronie.

Na ten moment ca쿽뜻 moich zobowi콄깐 to: 500 PLN debetu i 2,348.09 PLN kredytu; razem: 2,848.09 PLN.

Bardzo mnie martwi znikomy postp przez ostatnie dwa miesi켧e.

Koszty debetu w listopadzie to 9 z i 12 groszy.
15:05, zadluzony00
Link Dodaj komentarz »