RSS
niedziela, 14 marca 2010
Powoli do przodu
Mam 300 z oszczdno턢i na czarn godzin, na koncie oszczdno턢iowym w Eurobanku. Sp쿪ci쿮m 900 z debetu na koncie w Inteligo. Do sp쿪cenia pozosta쿽: - 1690 z zad퀅풽nia na karcie kredytowej Eurobanku; - 27 rat po 534,07 z kredytu gotwkowego z Eurobanku. Jak sp쿪c kart kredytow to bd szcz沅liwy:) Pewnym aktywem jest te 1000 z kaucji ktre wp쿪ci쿮m wynajmuj켧 nowe mieszkanie.
10:37, zadluzony00
Link Dodaj komentarz »