RSS
czwartek, 31 marca 2011
Warto si szarpa
Stwierdzam to z prawdziw przykro턢i poniewa wyk농canie si o drobne nieraz pieni켨ze jest czym nie bd켧ym w mojej naturze i raczej mnie irytuj켧ym. Jednak풽 odpuszczanie powoduje 풽 rozmaite mniejsze i wiksze kwoty sumuj si do ca쿸iem znacz켧ych warto턢i. Wczoraj przeprowadzi쿮m d퀅퓋za dyskusj z BOK Orange, dziki ktrej zosta쿪 mi wy낢czona us퀅ga (ktrej nie potrzebowalem, a ktra nagle zrobi쿪 si p쿪tna) oraz pozytywnie rozpatrzono reklamacj na wystawiono ju faktur. Absurdalne 풽 sprawa dotyczy 5 z miesicznie. Ale w skali roku robi si ju 60 z. Tymczasem odmawiam sobie od wielu tygodni zakupu niekrytycznego lekarstwa za 68 z. Lekarstwa niekrytycznego, ale jednak pomocnego. Tak wic warto po턻ici kilkana턢ie minut na wyk농canie si przez telefon ni straci kilkadziesi켾 z쿽tych. Stawka godzinowa robi si zupe쿻ie sympatyczna.
11:20, zadluzony00
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 22 marca 2011
Mi쿪 niespodzianka
Dziki sp쿪ceniu kredytu z wyprzedzeniem dosta쿮m zwrot 142 z z tytu퀅 niewykorzystanego ubezpieczenia kredytu. Prawd mwi켧 kompletnie o tym zapomnia쿮m, mimo 풽 wiedzia쿮m 풽 z czasem dotrze taki przelew.

Dorzuci쿮m to do 100 z ktre ju spoczywa퀉 na koncie oszczdno턢iowym w Eurobanku.

Do wykorzystania pozosta쿽 400 z debetu w Inteligo. Tak wic zad퀅풽nie z tego tytu퀅 wynosi 500 z. Wzgldem sytuacji z zesz쿮go miesi켧a to znaczna poprawa. Mam nadziej 풽 uda si ten trend utrzyma.
22:22, zadluzony00
Link Komentarze (2) »
sobota, 12 marca 2011
Cz쿪pu, cz쿪p
W tym miesi켧u debet dzie p撰niej ni w poprzednim. I do tego mam jeszcze 100 z na koncie oszczdno턢iowym. Niewielki to postp, ale zawsze.
13:30, zadluzony00
Link Dodaj komentarz »
poniedzia쿮k, 07 marca 2011
Marzec
Za 4 tygodnie wyp쿪ta. Po sp쿪ceniu debetu i op쿪ceniu wszystkich sta퀉ch i zaleg퀉ch p쿪tno턢i pozosta쿽 mi ok. 270 z do koca miesi켧a. Poza tym od쿽퓓쿮m 100 z na konto oszczdno턢iowe w Eurobanku. Taki pocz켾ek oszczdno턢i.
16:06, zadluzony00
Link Dodaj komentarz »