RSS
턳oda, 02 marca 2016
Pocz켾kiem marca 턭ieg za oknem
Odczyt stanu zad퀅풽nia:

kredyt w Eurobanku - sp쿪cony (by쿽: 18 rat po 1010 z)
0 z KK Eurobanku - sp쿪cona i zamknita (by쿽: 2000 z)
0 z debetu w Inteligo - sp쿪cony i zamknity (by쿽: 2000 z)
0 z KK Inteligo - sp쿪cona izamknita(by쿽: 5000 z)
1700 z zaleg퀉ch op쿪t za studia
1000 z po퓓czki prywatnej

Razem:0 z

Odczyt stanu oszczdno턢i:
2 200 z na KO w Eurobanku (planowane: 15 000 z)

W lutym wyp쿪ci쿮m 1000 z z konta oszczdno턢iowego (troch nadspodziewanych wydatkw, imprezowych g농wnie trzeba przyzna). W marcu musia쿮m zap쿪ci za studia, 2100 z. By쿮m w stanie przela na oszczdno턢i jedynie 200 z. Rezultatem obni풽nie stanu oszczdno턢i powa퓆e.
07:25, zadluzony00
Link Dodaj komentarz »