RSS
poniedzia쿮k, 14 czerwca 2010
24 raty
Po rozliczeniu raty z 11 czerwca, do sp쿪canie pozosta퀉 jeszcze 24 raty kredytu w Eurobanku. 10874,01 PLN kapita퀅 do sp쿪ty. Na pocz켾ku czerwca, po odzyskaniu pienidzy z kaucji i kolejnej wyp쿪cie planuj dokona nadp쿪ty kredytu; kwot z zakresu 2500-3000 z. Je턫i wszystko si uda, to bdzie silny impuls przyspieszaj켧y zamknicie kredytu.
07:51, zadluzony00
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 06 czerwca 2010
Potwierdzenie zamknicia karty Eurobanku
Otrzyma쿮m potwierdzenie zamknicia karty kredytowej, wraz z rozpatrzeniem reklamacji. Po nastpnej wyp쿪cie zamierzam skorzysta z oferowanej przez Inteligo mo퓄iwo턢i i zamwi raport BIK, 풽by sprawdzi czy naprawd karta znikn怨a z BIKu.

Zamierzam rwnie zamwi pisemne potwierdzenie sp쿪ty kredytu w Lukasbanku. Koszt 20 z, ale bd czu si bardziej komfortowo maj potwierdzenie na pi턬ie, a nie tylko ustne poprzez infolini.
17:14, zadluzony00
Link Dodaj komentarz »
sobota, 05 czerwca 2010
Historia mojego zad퀅풽nia
Istniej dwa podstawowe powody mojego zad퀅풽nia. Pierwszy to niemo퓄iwo뜻 poczekania, drugi powi콄any z pierwszym, trudno뜻 w narzuceniu sobie dyscypliny finansowej pozwalaj켧ej na od쿽풽nie na cokolwiek. Paradoks polega na tym, 풽 zacz교em po퓓cza w momencie kiedy zacz교em zarabia.
Pod znakiem kaucji
Dorzuci쿮m troch kasy na rachunek oszczdno턢iowy w Eurobanku; razem z odsetkami jest tam obecnie 907,83 z. Troch mniej ni by쿽by to mo퓄iwe, ale utworzy쿮m rezerw celow w wysoko턢i 600 z na poczet kaucji na nowe mieszkanie (przeprowadzam si). Po zwrocie, mam nadziej bezproblemowym, kaucji za stare mieszkanie (1000 z); uzupe쿻i oszczdno턢i.
18:31, zadluzony00
Link Dodaj komentarz »