RSS
sobota, 20 czerwca 2015
Czerwcowy stres
Stres si bierze z tego 풽 to drugi miesi켧 op撰nienia w publikacji tego wpisu. Jest to rwnie miesi켧 bez 풹dnej praktycznie sp쿪ty. Potrzebna jest tutaj zdecydowana korekta.

Co si sta쿽?

Sp쿪ci쿮m 1000 z, zgodnie z zamierzeniami na konto KK, jednak풽 okaza쿽 si 풽 nie mo퓆a obni퓓 limitu na karcie (skierowa쿮m takie zapytanie do banku), a nie mog쿮m jednocze턭ie ca쿸owicie zrezygnowa z karty. Efekt: poziom limitu karty bez zmian, pieniadze si troch rozesz퀉, oszczdno턢i tak풽 nie zosta퀉 zwikszone.

Odczyt stanu zad퀅풽nia:


kredyt w Eurobanku - sp쿪cony (by쿽: 18 rat po 1010 z)
0 z KK Eurobanku - sp쿪cona i zamknita (by쿽: 2000 z)
0 z debetu w Inteligo - sp쿪cony i zamknity (by쿽: 2000 z)
5 000 z KK Inteligo

Razem: 5 000 z

Odczyt stanu oszczdno턢i:
1000 z na KO w Eurobanku

Plan: po najbli퓋zej wyp쿪cie, korzystaj켧 z troch ni퓋zych planowanych wydatkw w przysz퀉m miesi켧u, wp쿪ci 2000 z na konto oszczdno턢iowe.

Zamknicie karty bdzie mo퓄iwe niestety, dopiero w sierpniu-wrze턭iu. Rozwa풹쿮m kredyt na sp쿪t karty, ale to niestety, zwiksza ca쿽턢iowe koszty. No i nie jest dobrym pomys쿮m branie kredytu na sp쿪t kredytu.
23:17, zadluzony00
Link Dodaj komentarz »