RSS
czwartek, 26 sierpnia 2010
Walka o odsetki
Dok쿪dnie do sp쿪cenia pozosta쿽 7,522.82 PLN kapita퀅. Albo, zgodnie z normalnym harmonogramem sp쿪ty kredytu, 534.07 x 15 + 284.29 = 8295,34 PLN (ostatnia rata jest ni퓋za). Tak wic walka toczy si o 772,52 PLN odsetek. Im wcze턭iej sp쿪c kredyt tym mniej odsetek zap쿪c.
08:28, zadluzony00
Link Dodaj komentarz »
턳oda, 25 sierpnia 2010
Kolejna nadp쿪ta
Z쿽퓓쿮m zlecenie dokonania we wrze턭iu sp쿪ty 3 rat kredytu. 1cznie 1430,60 z. Na koncie oszczdnio턢iowym obecnie pozostaje 1071,74 z. Niestety, wszystkie te 턳odki wykorzystam do sp쿪ty nadmiarowych rat. W pa펋zierniku planuj odbudowa fundusz oszczdno턢iowy.
21:56, zadluzony00
Link Dodaj komentarz »
pi켾ek, 13 sierpnia 2010
Urlopowo
Mimo ambitnych planw sp쿪ci쿮m jednak tylko jedn rat kredytu.

G농wnie z powodu wyjazdu na kilka dni w gry, ktry spowodowa쿮m 풽 nie zd굻y쿮m z쿽퓓 wniosku o dokonanie nadp쿪ty (konieczne najp撰niej 3 dni przed terminem sp쿪ty raty).

Zwikszy쿪 si jednak kwota spoczywaj켧a na koncie oszczdno턢iowym. Obecnie spoczywa tam 1066 z. Planuj dokona wikszej sp쿪ty we wrze턭iu.

Ca퀉 czas nadal pozostaje w mocy plan ca쿸owitego zamknicia kredytu do koca roku.Do sp쿪ty pozosta쿽 7,522.82 PLN - 16 rat.
18:19, zadluzony00
Link Dodaj komentarz »