RSS
niedziela, 20 wrze턭ia 2015
Wrze턭iowe zmiany
Odczyt stanu zad퀅풽nia:

kredyt w Eurobanku - sp쿪cony (by쿽: 18 rat po 1010 z)
0 z KK Eurobanku - sp쿪cona i zamknita (by쿽: 2000 z)
0 z debetu w Inteligo - sp쿪cony i zamknity (by쿽: 2000 z)
0 z KK Inteligo - sp쿪cona i zastrze퓇na (by쿽: 5000 z)
1500 z po퓓czki prywatnej - (3 raty po 500 z)

Razem: 1 500 z

Odczyt stanu oszczdno턢i:
0 z na KO w Eurobanku (planowane: 15 000 z)

Spore wydatki (wesela!) po낢czy쿮m z silnym ruchem w kierunku sp쿪ty. Zu퓓쿮m ca쿽뜻 oszczdno턢i, do ktrych dorzuci쿮m 1500 z prywatnej po퓓czki (bezodsetkowej) i dokona쿮m ca쿸owitej sp쿪ty oraz zastrze풽nia i wypowiedzenia umowy karty kredytowej. Najbli퓋ze zamierzenia to sp쿪ta po퓓czki oraz odbudowa oszczdno턢i. Pa펋ziernik bdzie jeszcze dosy trudny, z uwagi na konieczno뜻 op쿪cenia czesnego na studiach.
11:40, zadluzony00
Link Dodaj komentarz »