RSS
sobota, 11 wrze턭ia 2010
Nastpny krok
Wczoraj odebra쿮m telefon z Eurobanku przypominaj켧y o dokonaniu przelewu z konta oszczdnio턢iowego na rozliczeniowe. Dzisiaj nast켺i쿽 rozliczenie nadp쿪ty. Do sp쿪ty pozosta쿽 6,178.89 PLN. Na koncie oszczdno턢iowym pozosta쿽 3,30 PLN.
11:28, zadluzony00
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 26 sierpnia 2010
Walka o odsetki
Dok쿪dnie do sp쿪cenia pozosta쿽 7,522.82 PLN kapita퀅. Albo, zgodnie z normalnym harmonogramem sp쿪ty kredytu, 534.07 x 15 + 284.29 = 8295,34 PLN (ostatnia rata jest ni퓋za). Tak wic walka toczy si o 772,52 PLN odsetek. Im wcze턭iej sp쿪c kredyt tym mniej odsetek zap쿪c.
08:28, zadluzony00
Link Dodaj komentarz »
턳oda, 25 sierpnia 2010
Kolejna nadp쿪ta
Z쿽퓓쿮m zlecenie dokonania we wrze턭iu sp쿪ty 3 rat kredytu. 1cznie 1430,60 z. Na koncie oszczdnio턢iowym obecnie pozostaje 1071,74 z. Niestety, wszystkie te 턳odki wykorzystam do sp쿪ty nadmiarowych rat. W pa펋zierniku planuj odbudowa fundusz oszczdno턢iowy.
21:56, zadluzony00
Link Dodaj komentarz »
pi켾ek, 13 sierpnia 2010
Urlopowo
Mimo ambitnych planw sp쿪ci쿮m jednak tylko jedn rat kredytu.

G농wnie z powodu wyjazdu na kilka dni w gry, ktry spowodowa쿮m 풽 nie zd굻y쿮m z쿽퓓 wniosku o dokonanie nadp쿪ty (konieczne najp撰niej 3 dni przed terminem sp쿪ty raty).

Zwikszy쿪 si jednak kwota spoczywaj켧a na koncie oszczdno턢iowym. Obecnie spoczywa tam 1066 z. Planuj dokona wikszej sp쿪ty we wrze턭iu.

Ca퀉 czas nadal pozostaje w mocy plan ca쿸owitego zamknicia kredytu do koca roku.Do sp쿪ty pozosta쿽 7,522.82 PLN - 16 rat.
18:19, zadluzony00
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 13 lipca 2010
Nadp쿪ta
Ostatecznie dokona쿮m wp쿪ty w wysoko턢i 3050 z. Pozosta쿽 do sp쿪ty 7 958,88 PLN kapita퀅. Mam nadziej 풽 do koca roku sp쿪c wszystko. Oczywi턢ie bdzie to wymaga쿽 pewnej dyscypliny finansowej.

Planuj dokonywa nadp쿪t po ka풼ej wyp쿪cie.

Zagro풽nie dla dyscypliny finansowej to rozwa풹ny przeze mnie wyjazd w sierpniu na kilka dni w gry ze znajomymi oraz wesele kolegi we wrze턭iu.

Wcze턭iejsze sp쿪canie kredytu w Eurobanku polega na sp쿪caniu rat od koca. Skraca to okres sp쿪cania kredytu, ale nie wp퀉wa na wysoko뜻 rat. Po dokonaniu ca쿸owitej sp쿪ty otrzymam zwrot niewykorzystanej sk쿪dki ubezpieczeniowej. Nie bdzie tego du퓇, ale prawdopodobnie ok. 200 z.

Na koncie oszczdno턢iowym spoczywa 540 z.
17:15, zadluzony00
Link Dodaj komentarz »
poniedzia쿮k, 14 czerwca 2010
24 raty
Po rozliczeniu raty z 11 czerwca, do sp쿪canie pozosta퀉 jeszcze 24 raty kredytu w Eurobanku. 10874,01 PLN kapita퀅 do sp쿪ty. Na pocz켾ku czerwca, po odzyskaniu pienidzy z kaucji i kolejnej wyp쿪cie planuj dokona nadp쿪ty kredytu; kwot z zakresu 2500-3000 z. Je턫i wszystko si uda, to bdzie silny impuls przyspieszaj켧y zamknicie kredytu.
07:51, zadluzony00
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 06 czerwca 2010
Potwierdzenie zamknicia karty Eurobanku
Otrzyma쿮m potwierdzenie zamknicia karty kredytowej, wraz z rozpatrzeniem reklamacji. Po nastpnej wyp쿪cie zamierzam skorzysta z oferowanej przez Inteligo mo퓄iwo턢i i zamwi raport BIK, 풽by sprawdzi czy naprawd karta znikn怨a z BIKu.

Zamierzam rwnie zamwi pisemne potwierdzenie sp쿪ty kredytu w Lukasbanku. Koszt 20 z, ale bd czu si bardziej komfortowo maj potwierdzenie na pi턬ie, a nie tylko ustne poprzez infolini.
17:14, zadluzony00
Link Dodaj komentarz »
sobota, 05 czerwca 2010
Historia mojego zad퀅풽nia
Istniej dwa podstawowe powody mojego zad퀅풽nia. Pierwszy to niemo퓄iwo뜻 poczekania, drugi powi콄any z pierwszym, trudno뜻 w narzuceniu sobie dyscypliny finansowej pozwalaj켧ej na od쿽풽nie na cokolwiek. Paradoks polega na tym, 풽 zacz교em po퓓cza w momencie kiedy zacz교em zarabia.
Pod znakiem kaucji
Dorzuci쿮m troch kasy na rachunek oszczdno턢iowy w Eurobanku; razem z odsetkami jest tam obecnie 907,83 z. Troch mniej ni by쿽by to mo퓄iwe, ale utworzy쿮m rezerw celow w wysoko턢i 600 z na poczet kaucji na nowe mieszkanie (przeprowadzam si). Po zwrocie, mam nadziej bezproblemowym, kaucji za stare mieszkanie (1000 z); uzupe쿻i oszczdno턢i.
18:31, zadluzony00
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 30 maja 2010
Koniec maja
Mog odnotowa dwa wydarzenia. Pierwsze to z쿽풽nie dyspozycji zamknicia karty kredytowej w Eurobanku. Reklamacja pomog쿪.

Drugie to sp쿪cenie kolejnej raty kredytu w Eurobanku. Do sp쿪cenia pozosta쿽: 11273,72 PLN kapita퀅. Tempo redukcji d퀅gu bdzie wzrasta bo planuj 턳odki zwolnione ze sp쿪cania karty kredytowej przerzuci na przyspieszon sp쿪t kredytu.

Jutro wyp쿪ta:)
17:44, zadluzony00
Link Dodaj komentarz »
1 ... 6 , 7 , 8 , 9 , 10 ... 11