RSS
poniedzia쿮k, 14 czerwca 2010
24 raty
Po rozliczeniu raty z 11 czerwca, do sp쿪canie pozosta퀉 jeszcze 24 raty kredytu w Eurobanku. 10874,01 PLN kapita퀅 do sp쿪ty. Na pocz켾ku czerwca, po odzyskaniu pienidzy z kaucji i kolejnej wyp쿪cie planuj dokona nadp쿪ty kredytu; kwot z zakresu 2500-3000 z. Je턫i wszystko si uda, to bdzie silny impuls przyspieszaj켧y zamknicie kredytu.
07:51, zadluzony00
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 06 czerwca 2010
Potwierdzenie zamknicia karty Eurobanku
Otrzyma쿮m potwierdzenie zamknicia karty kredytowej, wraz z rozpatrzeniem reklamacji. Po nastpnej wyp쿪cie zamierzam skorzysta z oferowanej przez Inteligo mo퓄iwo턢i i zamwi raport BIK, 풽by sprawdzi czy naprawd karta znikn怨a z BIKu.

Zamierzam rwnie zamwi pisemne potwierdzenie sp쿪ty kredytu w Lukasbanku. Koszt 20 z, ale bd czu si bardziej komfortowo maj potwierdzenie na pi턬ie, a nie tylko ustne poprzez infolini.
17:14, zadluzony00
Link Dodaj komentarz »
sobota, 05 czerwca 2010
Historia mojego zad퀅풽nia
Istniej dwa podstawowe powody mojego zad퀅풽nia. Pierwszy to niemo퓄iwo뜻 poczekania, drugi powi콄any z pierwszym, trudno뜻 w narzuceniu sobie dyscypliny finansowej pozwalaj켧ej na od쿽풽nie na cokolwiek. Paradoks polega na tym, 풽 zacz교em po퓓cza w momencie kiedy zacz교em zarabia.
Pod znakiem kaucji
Dorzuci쿮m troch kasy na rachunek oszczdno턢iowy w Eurobanku; razem z odsetkami jest tam obecnie 907,83 z. Troch mniej ni by쿽by to mo퓄iwe, ale utworzy쿮m rezerw celow w wysoko턢i 600 z na poczet kaucji na nowe mieszkanie (przeprowadzam si). Po zwrocie, mam nadziej bezproblemowym, kaucji za stare mieszkanie (1000 z); uzupe쿻i oszczdno턢i.
18:31, zadluzony00
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 30 maja 2010
Koniec maja
Mog odnotowa dwa wydarzenia. Pierwsze to z쿽풽nie dyspozycji zamknicia karty kredytowej w Eurobanku. Reklamacja pomog쿪.

Drugie to sp쿪cenie kolejnej raty kredytu w Eurobanku. Do sp쿪cenia pozosta쿽: 11273,72 PLN kapita퀅. Tempo redukcji d퀅gu bdzie wzrasta bo planuj 턳odki zwolnione ze sp쿪cania karty kredytowej przerzuci na przyspieszon sp쿪t kredytu.

Jutro wyp쿪ta:)
17:44, zadluzony00
Link Dodaj komentarz »
poniedzia쿮k, 03 maja 2010
Karta kredytowa
Dokona쿮m ca쿸owitej sp쿪ty karty kredytowej w Eurobanku, prawie 800 z. Nie uda쿽 si z쿽퓓 dyspozycji zamknicia karty z powodu odmowy przyjcia przez pracownika placwki. Zasugerowano przyj턢ie za 2 tygodnie:-) Potwierdzi쿮m na czacie 풽 nies퀅sznie, z쿽퓓쿮m reklamacj przez telefon i zamierzam przy najbli퓋zej sprbowa ponownie. Karta jest ju zastrze퓇na wic znaczenie ma to drugorzdne, ale i tak troch irytuje.

Poza tym, wy낢czy쿮m dodatkowe minuty w abonamencie telefonicznym, konsultant podczas przed퀅풹nia umowy wcisn교 mi to k쿪mliwie twierdz켧 풽 us퀅ga jest bezp쿪tna. Zap쿪ci쿮m jedna faktur i wystarczy.

Dorzuci쿮m te 100 z na konto oszczdno턢iowe.
15:18, zadluzony00
Link Komentarze (1) »
czwartek, 15 kwietnia 2010
Kolejny miesi켧, kolejny ma퀉 krok
Sp쿪ci쿮m kolejn rat kredytu w Eurobanku. Pozosta쿽 11 668,72 PLN kapita퀅 do sp쿪ty. Tempo sp쿪ta kapita퀅 bdzie wzrasta bo odsetku stanowi coraz mniejsz cz沅 raty. Sp쿪ci쿮m te 950 PLN zad퀅풽nia na karcie kredytowej. Po nastpnej wyp쿪cie planuj ca쿸owicie sp쿪ci kart kredytow i z쿽퓓 dyspozycj zamknicia. Kwota oszczdno턢i wzros쿪 do 500 PLN.
08:09, zadluzony00
Link Komentarze (1) »
niedziela, 14 marca 2010
Powoli do przodu
Mam 300 z oszczdno턢i na czarn godzin, na koncie oszczdno턢iowym w Eurobanku. Sp쿪ci쿮m 900 z debetu na koncie w Inteligo. Do sp쿪cenia pozosta쿽: - 1690 z zad퀅풽nia na karcie kredytowej Eurobanku; - 27 rat po 534,07 z kredytu gotwkowego z Eurobanku. Jak sp쿪c kart kredytow to bd szcz沅liwy:) Pewnym aktywem jest te 1000 z kaucji ktre wp쿪ci쿮m wynajmuj켧 nowe mieszkanie.
10:37, zadluzony00
Link Dodaj komentarz »
sobota, 06 czerwca 2009
Karta kredytowa Eurobank
131,70 z do sp쿪cenia do 16 czerwca. Minimalna sp쿪ta. Planuj sp쿪ci 140 :D
13:02, zadluzony00
Link Dodaj komentarz »
1 ... 6 , 7 , 8 , 9 , 10