RSS
wtorek, 02 listopada 2010
Po wyp쿪cie
Dosta쿮m wyp쿪t. Po dokonaniu sta퀉ch p쿪tno턢i (mieszkanie, telefon itd), uzupe쿻i쿮m 턳odki na koncie awaryjno-rachunkowym (spoczywa tam obecnie 380 z). Przewidzia쿮m sp쿪t jednej raty kredytu, a tak풽 sp쿪ci쿮m po쿽w debetu. Zostawi쿮m te nieco wicej ni zwykle pienidzy na obiady w pracy i kieszonkowe. Ma to pe쿻i funkcj dodatkowego amortyzatora niespodziewanych wydatkw.

Korzystanie z debetu niestety nie jest bezp쿪tne; 낢cznie zap쿪ci쿮m 11,65 z odsetek.
18:19, zadluzony00
Link Komentarze (2) »
czwartek, 28 pa펋ziernika 2010
Irytuj켧y skok zad퀅풽nia
W ci켫u kilku tygodni zad퀅풽nie w postaci debetu na koncie uros쿽 do 1200 z. Ponadto musia쿮m przela 400 z z konta rachunkowego na normalne. Tak wic mam 낢cznie 1600 z w plecy. 200 z mam odzyska w postaci zwrotu po퓓czki w po쿽wie listopada. By mo풽 uda si rwnie odzyska 520 z wydanych na egzamin z angielskiego, dziki refundacji faktury przez firm.

Zastanawia쿮m si nad priortytemi sp쿪ty. Konkretniej, czy sp쿪ci tylko jedn rat kredytu i reszt wolnych 턳odkw skierowa na sp쿪t debetu; czy te skoncentrowa si na sp쿪cie kredytu a sp쿪t debetu od쿽퓓 do zamknicia kredytu. Wariant taki pozbawia쿫y mnie jednak jakiejkolwiek p퀉nno턢i wic go odrzuci쿮m.
20:26, zadluzony00
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 12 pa펋ziernika 2010
Zbli풹my si do koca
Dzisiaj Eurobank zaksigowa nadp쿪t; tym samym do sp쿪ty pozosta쿽 7 rat lub 2,847.10 PLN kapita퀅. Jest to mniej ni moja regularna wyp쿪ta; wic odczuwam tutaj pewn ulg.

Niestety, kilka losowych zdarze sprawi쿽 풽 musia쿮m zrobi kilkaset z쿽tych debetu na podstawowym koncie rozliczeniowym Inteligo. Jest to efekt braku funduszu awaryjnego ktrego tworzenie postanowi쿮m od쿽퓓 do czasu sp쿪ty kredytu. W efekcie, prawdopodobnie w listopadzie sp쿪c tylko jedn rat. Troch to irytuj켧e, ale nie stanowi znacz켧ego zagro풽nia dla planu sp쿪ty wszystkich d퀅gw do koca roku.
08:11, zadluzony00
Link Dodaj komentarz »
턳oda, 06 pa펋ziernika 2010
Przygody z Eurobankiem
Eurobank, gdzie mia쿮m kart kredytow a mam kredyt i konto oszczdnio턢iowe, od dawna irytowa mnie rozmaitymi reklamowymi SMSami w stylu "dodatkowa gotwka dla Pana w placwce...". Ostatnio mia쿮m ju naprawd do뜻 i postanowi쿮m co z tym zrobi.

Na chacie online uzyska쿮m informacj, 풽 mog z쿽퓓c dyspozycj zaprzestania przetwarzania danych marketingowych, poprzez telefon lub w placwc. Prba z쿽풽nia takiej dyspozycji skoczy쿪 si informacj 풽 tak dyspozycj mog z쿽퓓 tylko w placwce. Z쿽퓓쿮m wic reklamacj na informacj uzyskan przez telefon, a nastpnie z쿽퓓쿮m dyspozycj w placwc. Min怨o kilka dni i otrzyma쿮m kolejnego SMSa z propozycj wzicia kredytu, ciekawe 풽 tym razem zosta쿮m zaproszony do innej placwki. Zaczynam si robi z퀉. Zw쿪szcza 풽 SMSa otrzyma쿮m w niedziel.
18:26, zadluzony00
Link Dodaj komentarz »
pi켾ek, 24 wrze턭ia 2010
Przymiarki do nadp쿪ty
Na koncie oszczdno턢iowym w Eurobanku znajduje si obecnie 1744,25 z. Mog do tego dorzuci na pocz켾ku przysz쿮go miesi켧a co najmniej 1000 z; pewnie troch wicej.

Zapyta쿮m wic o opcje nadp쿪ty. Nadp쿪ta 8 rat to 3786,81 z. Tymczasem nadp쿪ta 7 rat wynios쿪by 3307,43 z. Pierwsza opcja jest raczej niemo퓄iwa, ale postaram si powalczy o drug. Musz wic dop쿪ci 1536,18 z. Sporo i bdzie ci轅ko, ale im szybciej sp쿪c kredyt to tym wicej zwrotu niewykorzystanej sk쿪dki ubezpieczeniowej.
08:38, zadluzony00
Link Dodaj komentarz »
sobota, 11 wrze턭ia 2010
Nastpny krok
Wczoraj odebra쿮m telefon z Eurobanku przypominaj켧y o dokonaniu przelewu z konta oszczdnio턢iowego na rozliczeniowe. Dzisiaj nast켺i쿽 rozliczenie nadp쿪ty. Do sp쿪ty pozosta쿽 6,178.89 PLN. Na koncie oszczdno턢iowym pozosta쿽 3,30 PLN.
11:28, zadluzony00
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 26 sierpnia 2010
Walka o odsetki
Dok쿪dnie do sp쿪cenia pozosta쿽 7,522.82 PLN kapita퀅. Albo, zgodnie z normalnym harmonogramem sp쿪ty kredytu, 534.07 x 15 + 284.29 = 8295,34 PLN (ostatnia rata jest ni퓋za). Tak wic walka toczy si o 772,52 PLN odsetek. Im wcze턭iej sp쿪c kredyt tym mniej odsetek zap쿪c.
08:28, zadluzony00
Link Dodaj komentarz »
턳oda, 25 sierpnia 2010
Kolejna nadp쿪ta
Z쿽퓓쿮m zlecenie dokonania we wrze턭iu sp쿪ty 3 rat kredytu. 1cznie 1430,60 z. Na koncie oszczdnio턢iowym obecnie pozostaje 1071,74 z. Niestety, wszystkie te 턳odki wykorzystam do sp쿪ty nadmiarowych rat. W pa펋zierniku planuj odbudowa fundusz oszczdno턢iowy.
21:56, zadluzony00
Link Dodaj komentarz »
pi켾ek, 13 sierpnia 2010
Urlopowo
Mimo ambitnych planw sp쿪ci쿮m jednak tylko jedn rat kredytu.

G농wnie z powodu wyjazdu na kilka dni w gry, ktry spowodowa쿮m 풽 nie zd굻y쿮m z쿽퓓 wniosku o dokonanie nadp쿪ty (konieczne najp撰niej 3 dni przed terminem sp쿪ty raty).

Zwikszy쿪 si jednak kwota spoczywaj켧a na koncie oszczdno턢iowym. Obecnie spoczywa tam 1066 z. Planuj dokona wikszej sp쿪ty we wrze턭iu.

Ca퀉 czas nadal pozostaje w mocy plan ca쿸owitego zamknicia kredytu do koca roku.Do sp쿪ty pozosta쿽 7,522.82 PLN - 16 rat.
18:19, zadluzony00
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 13 lipca 2010
Nadp쿪ta
Ostatecznie dokona쿮m wp쿪ty w wysoko턢i 3050 z. Pozosta쿽 do sp쿪ty 7 958,88 PLN kapita퀅. Mam nadziej 풽 do koca roku sp쿪c wszystko. Oczywi턢ie bdzie to wymaga쿽 pewnej dyscypliny finansowej.

Planuj dokonywa nadp쿪t po ka풼ej wyp쿪cie.

Zagro풽nie dla dyscypliny finansowej to rozwa풹ny przeze mnie wyjazd w sierpniu na kilka dni w gry ze znajomymi oraz wesele kolegi we wrze턭iu.

Wcze턭iejsze sp쿪canie kredytu w Eurobanku polega na sp쿪caniu rat od koca. Skraca to okres sp쿪cania kredytu, ale nie wp퀉wa na wysoko뜻 rat. Po dokonaniu ca쿸owitej sp쿪ty otrzymam zwrot niewykorzystanej sk쿪dki ubezpieczeniowej. Nie bdzie tego du퓇, ale prawdopodobnie ok. 200 z.

Na koncie oszczdno턢iowym spoczywa 540 z.
17:15, zadluzony00
Link Dodaj komentarz »
1 ... 6 , 7 , 8 , 9 , 10 ... 11