RSS
wtorek, 08 listopada 2016
Ch쿽dny, postpowy listopad

쟏dczyt stanu zad퀅풽nia:

kredyt w Eurobanku - sp쿪cony (by쿽: 18 rat po 1010 z)
0 z KK Eurobanku - sp쿪cona i zamknita (by쿽: 2000 z)
0 z debetu w Inteligo - sp쿪cony i zamknity (by쿽: 2000 z)
0 z KK Inteligo - sp쿪cona i zamknita (by쿽: 5000 z)


Razem: 0 z

Odczyt stanu oszczdno턢i:
REZERWA

15 000 z na Lokacie 3 miesicznej w BGZ Optima

1 500 z na KO w Eurobanku


(planowane na koniec roku: 15 000 z 20 000 z)


Razem: 16 500 z


Najwa퓆iejszym wydarzeniem jest przeniesienie g농wnego zasobu gotwki na Lokat w BGZOptima. Oglnie planowa쿮m tego rodzaju ruch. Natomiast katalizatorem by promocja Lokaty obejmuj켧a premi 100 z. Po zakoczeniu lokaty planuj pozostawi pieni켨ze na koncie oszczdno턢iowym w BGZOptima, traktuj켧 je jako drug, pog녠bion rezerw, natomiast 턳odki na koncie w Eurobanku jako rezerw bardziej podrczn. Planuj tutaj 5000 z jako kwot tej rezerwy.

21:28, zadluzony00
Link Komentarze (1) »
sobota, 01 pa펋ziernika 2016
S쿽neczny, pogodny pa펋ziernik

Odczyt stanu zad퀅풽nia:

kredyt w Eurobanku - sp쿪cony (by쿽: 18 rat po 1010 z)
0 z KK Eurobanku - sp쿪cona i zamknita (by쿽: 2000 z)
0 z debetu w Inteligo - sp쿪cony i zamknity (by쿽: 2000 z)
0 z KK Inteligo - sp쿪cona i zamknita (by쿽: 5000 z)


Razem: 0 z

Odczyt stanu oszczdno턢i:
REZERWA -> 15 000 z na KO w Eurobanku (planowane na koniec roku: 15 000 z)

Razem: 15 000 z

Brak przyrostu oszczdno턢i, z uwagi na wyj켾kowo mniejsz wyp쿪t w tym miesi켧u i wydatki zwi콄ane ze studiami. Oznacza to te, 풽
nie mog jeszcze otworzy kont celowych,


Docelowo planuj co w stylu (miesicznie):

100 z - elektronika

100 z - ubrania/buty

200 z - wakacje/wyjazdy

50 z - dentysta

350 z - edukacja

Razem: 800 z.


Dobrze by쿽by mie to w innym banku ni Inteligo i Eurobank. Bez 풹dnych kart itd. BG Optima dobrze wygl켨a. Mo퓆a za쿽퓓 w przysz퀉m miesi켧u.


Mam zaplanowane 600 z na r璨ne/codzienne wydatki w tym miesi켧u. Oznacza to ustawienie "punktw kontrolnych", w postaci 10 i 20 dnia miesi켧a (powinienem mie wtedy odpowiednio 200 z i 400 z na koncie w Inteligo). Docelowo chcia쿫ym jednak zwikszy t kwot.


W ramach dywersyfikacji oszczdno턢i, chcia쿫ym w낢czy odk쿪danie 100 USD miesicznie (wygl켨a 풽 trzymanie tego na koncie walutowym AliorBanku by쿽by optymalne, ale trzeba by koniecznie, bardzo dok쿪dnie sprawdzi, czy nie ryzykuje si jaki op쿪t), oprcz silnej kwoty (1000 z+) w z쿽twkach (rezerwa). Zastanawiam si jeszcze nad ograniczeniem oszczdzania w celu powikszania rezerwy, na rzecz dedykowanego konta na zakup mieszkania.


Z uwagi na specyfik tego miesi켧a, w tym momencie mam oko쿽 400 z na r璨ne/codzienne wydatki. Bd musia bardzo oszczdnie gospodarowa.


14:06, zadluzony00
Link Komentarze (1) »
niedziela, 04 wrze턭ia 2016
S쿽neczny, pogodny wrzesie
Odczyt stanu zad퀅풽nia:

kredyt w Eurobanku - sp쿪cony (by쿽: 18 rat po 1010 z)
0 z KK Eurobanku - sp쿪cona i zamknita (by쿽: 2000 z)
0 z debetu w Inteligo - sp쿪cony i zamknity (by쿽: 2000 z)
0 z KK Inteligo - sp쿪cona izamknita(by쿽: 5000 z)

Razem:0 z

Odczyt stanu oszczdno턢i:
15 000 z na KO w Eurobanku (planowane na koniec roku: 15 000 z)

Razem: 15 000 z

Dziki premii du퓓 przyrost oszczdno턢i.
17:29, zadluzony00
Link Dodaj komentarz »
턳oda, 10 sierpnia 2016
Sierpniowy deszczowy poranek
Odczyt stanu zad퀅풽nia:

kredyt w Eurobanku - sp쿪cony (by쿽: 18 rat po 1010 z)
0 z KK Eurobanku - sp쿪cona i zamknita (by쿽: 2000 z)
0 z debetu w Inteligo - sp쿪cony i zamknity (by쿽: 2000 z)
0 z KK Inteligo - sp쿪cona izamknita(by쿽: 5000 z)

Razem:0 z

Odczyt stanu oszczdno턢i:
11 000 z na KO w Eurobanku (planowane na koniec roku: 15 000 z)

Razem: 11 000 z

Zosta쿽 mi 400 z do wyp쿪ty, nie powinienem wydawa wicej ni 25 z dziennie.
08:37, zadluzony00
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 17 lipca 2016
Deszczowy lipiec
Dosta쿮m premi w pracy, przekaza쿮m j w ca쿽턢i na oszczdno턢i.

Odczyt stanu zad퀅풽nia:

kredyt w Eurobanku - sp쿪cony (by쿽: 18 rat po 1010 z)
0 z KK Eurobanku - sp쿪cona i zamknita (by쿽: 2000 z)
0 z debetu w Inteligo - sp쿪cony i zamknity (by쿽: 2000 z)
0 z KK Inteligo - sp쿪cona izamknita(by쿽: 5000 z)

Razem:0 z

Odczyt stanu oszczdno턢i:
9 000 z na KO w Eurobanku (planowane na koniec roku: 15 000 z)

Razem: 9 000 z
16:46, zadluzony00
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 23 czerwca 2016
Pogodny czerwiec
Wrci쿮m do pracy po L4

Odczyt stanu zad퀅풽nia:

kredyt w Eurobanku - sp쿪cony (by쿽: 18 rat po 1010 z)
0 z KK Eurobanku - sp쿪cona i zamknita (by쿽: 2000 z)
0 z debetu w Inteligo - sp쿪cony i zamknity (by쿽: 2000 z)
0 z KK Inteligo - sp쿪cona izamknita(by쿽: 5000 z)


Razem:0 z

Odczyt stanu oszczdno턢i:
5 500 z na KO w Eurobanku (planowane na koniec roku: 15 000 z)

Razem: 5 500 z
06:34, zadluzony00
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 10 maja 2016
Chorobliwy maj
W zwi콄ku z chorob przebywam na L4.

Odczyt stanu zad퀅풽nia:

kredyt w Eurobanku - sp쿪cony (by쿽: 18 rat po 1010 z)
0 z KK Eurobanku - sp쿪cona i zamknita (by쿽: 2000 z)
0 z debetu w Inteligo - sp쿪cony i zamknity (by쿽: 2000 z)
0 z KK Inteligo - sp쿪cona izamknita(by쿽: 5000 z)


Razem:0 z

Odczyt stanu oszczdno턢i:
5 000 z na KO w Eurobanku (planowane na koniec roku: 15 000 z)

Razem: 5 000 z
14:50, zadluzony00
Link Komentarze (1) »
sobota, 09 kwietnia 2016
Chorobliwy kwiecie
Pod koniec marca rozchorowa쿮m si i trafi쿮m do szpitala. Nadal w nim w쿪턢iwie jestem. Wszystko powa퓆ie, ale mam nadziej 풽 wyjd z tego i bd nadal aktywnym cz쿽wiekiem.

Odczyt stanu zad퀅풽nia:

kredyt w Eurobanku - sp쿪cony (by쿽: 18 rat po 1010 z)
0 z KK Eurobanku - sp쿪cona i zamknita (by쿽: 2000 z)
0 z debetu w Inteligo - sp쿪cony i zamknity (by쿽: 2000 z)
0 z KK Inteligo - sp쿪cona izamknita(by쿽: 5000 z)
1700 z zaleg퀉ch op쿪t za studia
1000 z po퓓czki prywatnej

Razem:0 z

Odczyt stanu oszczdno턢i:
3 000 z na KO w Eurobanku (planowane na koniec roku: 15 000 z)

Razem: 3 000 z
12:44, zadluzony00
Link Komentarze (1) »
턳oda, 02 marca 2016
Pocz켾kiem marca 턭ieg za oknem
Odczyt stanu zad퀅풽nia:

kredyt w Eurobanku - sp쿪cony (by쿽: 18 rat po 1010 z)
0 z KK Eurobanku - sp쿪cona i zamknita (by쿽: 2000 z)
0 z debetu w Inteligo - sp쿪cony i zamknity (by쿽: 2000 z)
0 z KK Inteligo - sp쿪cona izamknita(by쿽: 5000 z)
1700 z zaleg퀉ch op쿪t za studia
1000 z po퓓czki prywatnej

Razem:0 z

Odczyt stanu oszczdno턢i:
2 200 z na KO w Eurobanku (planowane: 15 000 z)

W lutym wyp쿪ci쿮m 1000 z z konta oszczdno턢iowego (troch nadspodziewanych wydatkw, imprezowych g농wnie trzeba przyzna). W marcu musia쿮m zap쿪ci za studia, 2100 z. By쿮m w stanie przela na oszczdno턢i jedynie 200 z. Rezultatem obni풽nie stanu oszczdno턢i powa퓆e.
07:25, zadluzony00
Link Dodaj komentarz »
poniedzia쿮k, 01 lutego 2016
Przestpny luty
Odczyt stanu zad퀅풽nia:

kredyt w Eurobanku - sp쿪cony (by쿽: 18 rat po 1010 z)
0 z KK Eurobanku - sp쿪cona i zamknita (by쿽: 2000 z)
0 z debetu w Inteligo - sp쿪cony i zamknity (by쿽: 2000 z)
0 z KK Inteligo - sp쿪cona izamknita(by쿽: 5000 z)
1700 z zaleg퀉ch op쿪t za studia
1000 z po퓓czki prywatnej

Razem:0 z

Odczyt stanu oszczdno턢i:
3 000 z na KO w Eurobanku (planowane: 15 000 z)

Razem: 3 000 z

Pod koniec zesz쿮go miesi켧a mia쿮m na KO 500 z, musia쿮m zrobi dwie wyp쿪ty z konta oszczdno턢iowego bo brakowa쿽 mi pienidzy przed kocem miesi켧a. Obecnie mam ok. 400 z do koca miesiaca. Na szcz沅cie z uwagi na krtszy miesi켧, wyp쿪ta za 25 dni. Wychodzi 16 z dziennie.
06:21, zadluzony00
Link Dodaj komentarz »
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 12