RSS
niedziela, 03 stycznia 2016
Sprytny plan noworoczny
15 000 z oszczdno턢i na 31 grudnia 2016

칊dnych d퀅gw!
10:08, zadluzony00
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 24 grudnia 2015
Wigilijnie
Dosta쿮m wyp쿪t przed 쫤itami, wic z tej okazji ten wpis.

Odczyt stanu zad퀅풽nia:

kredyt w Eurobanku - sp쿪cony (by쿽: 18 rat po 1010 z)
0 z KK Eurobanku - sp쿪cona i zamknita (by쿽: 2000 z)
0 z debetu w Inteligo - sp쿪cony i zamknity (by쿽: 2000 z)
0 z KK Inteligo - sp쿪cona izamknita(by쿽: 5000 z)
1700 z zaleg퀉ch op쿪t za studia
1000 z po퓓czki prywatnej

Razem:0 z (fanfary)

Odczyt stanu oszczdno턢i:
1 000 z na KO w Eurobanku (planowane: 15 000 z)

Razem: 1000 z

Po raz pierwszy od kilku lat, nie mam 풹dnych d퀅gw.

Jest dobrze.
Tak trzyma.
13:26, zadluzony00
Link Komentarze (2) »
wtorek, 08 grudnia 2015
Grudzie z grzmotami, rok z wiatrami
Odczyt stanu zad퀅풽nia:

kredyt w Eurobanku - sp쿪cony (by쿽: 18 rat po 1010 z)
0 z KK Eurobanku - sp쿪cona i zamknita (by쿽: 2000 z)
0 z debetu w Inteligo - sp쿪cony i zamknity (by쿽: 2000 z)
0 z KK Inteligo - sp쿪cona izamknita(by쿽: 5000 z)
1700 z zaleg퀉ch op쿪t za studia
200 z po퓓czki prywatnej

Razem:200 z

Odczyt stanu oszczdno턢i:
150 z na KO w Eurobanku (planowane: 15 000 z)

By taki moment ju 풽 wszystko sp쿪ci쿮m, ale jednak nie da쿮m rady, brak쿽by do wyp쿪ty. Andrzejki mo퓆a powiedzie mnie zgubi퀉. Mam do zap쿪cenia imprez sylwestrow jeszcze (350 z, ale jeszcze czas, niewymagalne). Sp쿪c wszystko z najbli퓋zej wyp쿪ty, a potem ju oszczdzanie. Mam tylko nadziej 풽 wyp쿪ta bdzie przed 쫤itami.
21:39, zadluzony00
Link Dodaj komentarz »
sobota, 21 listopada 2015
Listopadowe ciemno턢i
Szybko si robi ciemno w listopadzie

Odczyt stanu zad퀅풽nia:


kredyt w Eurobanku - sp쿪cony (by쿽: 18 rat po 1010 z)
0 z KK Eurobanku - sp쿪cona i zamknita (by쿽: 2000 z)
0 z debetu w Inteligo - sp쿪cony i zamknity (by쿽: 2000 z)
0 z KK Inteligo - sp쿪cona izamknita(by쿽: 5000 z)
1700 z zaleg퀉ch op쿪t za studia
1700 z po퓓czki prywatnej

Razem: 1 700 z

Odczyt stanu oszczdno턢i:
0 z na KO w Eurobanku (planowane: 15 000 z)

Zap쿪ci쿮m wszystko za studia na ten rok kalendarzowy. Czuj si jak na ostatniej prostej. Bardzo blisko do mety, ale tym wieksze napicie.

17:39, zadluzony00
Link Dodaj komentarz »
pi켾ek, 23 pa펋ziernika 2015
Jesienny pa펋ziernik
Odczyt stanu zad퀅풽nia:

kredyt w Eurobanku - sp쿪cony (by쿽: 18 rat po 1010 z)
0 z KK Eurobanku - sp쿪cona i zamknita (by쿽: 2000 z)
0 z debetu w Inteligo - sp쿪cony i zamknity (by쿽: 2000 z)
0 z KK Inteligo - sp쿪cona i zamknita (by쿽: 5000 z)
1700 z po퓓czki prywatnej
1700 z zaleg퀉ch op쿪t za studia

Razem: 3 400 z

Odczyt stanu oszczdno턢i:
0 z na KO w Eurobanku (planowane: 15 000 z)

Zgodnie z zapowiedziami, pa펋ziernik by pod znakiem czesnego. Powinienem do 15.10 zap쿪ci 3800 z. Zap쿪ci쿮m 2100 z, do zap쿪cenia pozosta쿽 1700 z. Musia쿮m te po퓓czy prywatnie kolejne 200 z. Na szcz沅cie pa펋ziernik to by najtrudniejszy miesi켧. Po wyp쿪cie planuj zap쿪ci reszt op쿪t za studia, a miesi켧 p撰niej sp쿪ci prywatn po퓓czk. Na szcz沅cie ta ostatnia jest nieoprocentowana.

Potem planuj oszczdza 1500 z miesicznie do momentu zbudowania funduszu awaryjnego w wysoko턢i 15 000 z. A potem zastanowi si co dalej. Mo풽 IKE, mo풽 IKZE? Na pewno chce 퓓 poni풽j dochodw i posiada rozs켨ny poziom zabezpiecze, jak rwnie dysponowa mocnym funduszem edukacyjnym.
10:55, zadluzony00
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 20 wrze턭ia 2015
Wrze턭iowe zmiany
Odczyt stanu zad퀅풽nia:

kredyt w Eurobanku - sp쿪cony (by쿽: 18 rat po 1010 z)
0 z KK Eurobanku - sp쿪cona i zamknita (by쿽: 2000 z)
0 z debetu w Inteligo - sp쿪cony i zamknity (by쿽: 2000 z)
0 z KK Inteligo - sp쿪cona i zastrze퓇na (by쿽: 5000 z)
1500 z po퓓czki prywatnej - (3 raty po 500 z)

Razem: 1 500 z

Odczyt stanu oszczdno턢i:
0 z na KO w Eurobanku (planowane: 15 000 z)

Spore wydatki (wesela!) po낢czy쿮m z silnym ruchem w kierunku sp쿪ty. Zu퓓쿮m ca쿽뜻 oszczdno턢i, do ktrych dorzuci쿮m 1500 z prywatnej po퓓czki (bezodsetkowej) i dokona쿮m ca쿸owitej sp쿪ty oraz zastrze풽nia i wypowiedzenia umowy karty kredytowej. Najbli퓋ze zamierzenia to sp쿪ta po퓓czki oraz odbudowa oszczdno턢i. Pa펋ziernik bdzie jeszcze dosy trudny, z uwagi na konieczno뜻 op쿪cenia czesnego na studiach.
11:40, zadluzony00
Link Dodaj komentarz »
pi켾ek, 14 sierpnia 2015
Sierpniowa kaniku쿪
Odczyt stanu zad퀅풽nia:

kredyt w Eurobanku - sp쿪cony (by쿽: 18 rat po 1010 z)
0 z KK Eurobanku - sp쿪cona i zamknita (by쿽: 2000 z)
0 z debetu w Inteligo - sp쿪cony i zamknity (by쿽: 2000 z)
5 000 z KK Inteligo

Razem: 5 000 z

Odczyt stanu oszczdno턢i:
3500 z na KO w Eurobanku

Wyp쿪ci쿮m 1500 z z Eurobanku na wakacje, nastpnie wp쿪ci쿮m 2000 z po wyp쿪cie. Bd niestety potrzebowa dokona wyp쿪ty z uwagi na wesela i do퓓cie do koca miesi켧a (prawdopodobnie ok 1000 z). Irytuje mnie ci켫le niesp쿪cona karta kredytowa.
13:47, zadluzony00
Link Dodaj komentarz »
poniedzia쿮k, 06 lipca 2015
Lipcowe upa퀉
Odczyt stanu zad퀅풽nia:

kredyt w Eurobanku - sp쿪cony (by쿽: 18 rat po 1010 z)
0 z KK Eurobanku - sp쿪cona i zamknita (by쿽: 2000 z)
0 z debetu w Inteligo - sp쿪cony i zamknity (by쿽: 2000 z)
5 000 z KK Inteligo

Razem: 5 000 z

Odczyt stanu oszczdno턢i:
3000 z na KO w Eurobanku

Plan z poprzedniego miesi켧a zosta zrealizowany, ale trudno bdzie przetrwa miesi켧 do wyp쿪ty.

Rozwa풹m przelanie znowu 2000 z z nastpnej wyp쿪ty, ale nie wiem czy to bdzie mo퓄iwe. Ewentualnie przelanie 2 razy po 1000 z (sierpie, wrzesie) i wtedy zamknicie karty, ale nie chcia쿫ym schodzi poni풽j 1000 z oszczdno턢i - tak wic mo퓄iwe 풽 konieczny bdzie jeszcze jeden miesi켧. To mj ostatni d퀅g. Potem ju tylko bdzie oszczdzanie:-)

Pamitam jednak 풽 w wakacje nie p쿪c za studia - od pocz켾ku pa펋ziernika konieczne bd wp쿪ty, ok 2000 z wymagalne do po쿽wy pa펋ziernika.
22:21, zadluzony00
Link Dodaj komentarz »
sobota, 20 czerwca 2015
Czerwcowy stres
Stres si bierze z tego 풽 to drugi miesi켧 op撰nienia w publikacji tego wpisu. Jest to rwnie miesi켧 bez 풹dnej praktycznie sp쿪ty. Potrzebna jest tutaj zdecydowana korekta.

Co si sta쿽?

Sp쿪ci쿮m 1000 z, zgodnie z zamierzeniami na konto KK, jednak풽 okaza쿽 si 풽 nie mo퓆a obni퓓 limitu na karcie (skierowa쿮m takie zapytanie do banku), a nie mog쿮m jednocze턭ie ca쿸owicie zrezygnowa z karty. Efekt: poziom limitu karty bez zmian, pieniadze si troch rozesz퀉, oszczdno턢i tak풽 nie zosta퀉 zwikszone.

Odczyt stanu zad퀅풽nia:


kredyt w Eurobanku - sp쿪cony (by쿽: 18 rat po 1010 z)
0 z KK Eurobanku - sp쿪cona i zamknita (by쿽: 2000 z)
0 z debetu w Inteligo - sp쿪cony i zamknity (by쿽: 2000 z)
5 000 z KK Inteligo

Razem: 5 000 z

Odczyt stanu oszczdno턢i:
1000 z na KO w Eurobanku

Plan: po najbli퓋zej wyp쿪cie, korzystaj켧 z troch ni퓋zych planowanych wydatkw w przysz퀉m miesi켧u, wp쿪ci 2000 z na konto oszczdno턢iowe.

Zamknicie karty bdzie mo퓄iwe niestety, dopiero w sierpniu-wrze턭iu. Rozwa풹쿮m kredyt na sp쿪t karty, ale to niestety, zwiksza ca쿽턢iowe koszty. No i nie jest dobrym pomys쿮m branie kredytu na sp쿪t kredytu.
23:17, zadluzony00
Link Dodaj komentarz »
poniedzia쿮k, 18 maja 2015
Majowe ciep쿽
Nie wszystkie zamierzenia zrealizowane, delikatne odpuszczenia w paru wymiarach - musz na to bardzo uwa풹, ale powoli nadal do przodu.

Odczyt stanu zad퀅풽nia:


kredyt w Eurobanku - sp쿪cony (by쿽: 18 rat po 1010 z)
0 z KK Eurobanku - sp쿪cona i zamknita (by쿽: 2000 z)
0 z debetu w Inteligo - sp쿪cony i zamknity (by쿽: 2000 z)
5 000 z KK Inteligo

Razem: 5 000 z

Odczyt stanu oszczdno턢i:
1000 z na KO w Eurobanku

Jak wida, uda쿽 mi si odbudowa oszczdno턢i, ale nie a tyle, ile bym oczekiwa. Podaj odczyt na pocz켾ek miesi켧a (tak jak zwykle), pomimo 풽 wpis nieco op撰niony.
13:07, zadluzony00
Link Dodaj komentarz »
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 12