RSS
poniedzia쿮k, 18 maja 2015
Majowe ciep쿽
Nie wszystkie zamierzenia zrealizowane, delikatne odpuszczenia w paru wymiarach - musz na to bardzo uwa풹, ale powoli nadal do przodu.

Odczyt stanu zad퀅풽nia:


kredyt w Eurobanku - sp쿪cony (by쿽: 18 rat po 1010 z)
0 z KK Eurobanku - sp쿪cona i zamknita (by쿽: 2000 z)
0 z debetu w Inteligo - sp쿪cony i zamknity (by쿽: 2000 z)
5 000 z KK Inteligo

Razem: 5 000 z

Odczyt stanu oszczdno턢i:
1000 z na KO w Eurobanku

Jak wida, uda쿽 mi si odbudowa oszczdno턢i, ale nie a tyle, ile bym oczekiwa. Podaj odczyt na pocz켾ek miesi켧a (tak jak zwykle), pomimo 풽 wpis nieco op撰niony.
13:07, zadluzony00
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 05 kwietnia 2015
Kwietniowe napicie
Dosta쿮m 1000 z premii w pracy. Umo퓄iwi쿽 to sp쿪t i zamknicie ca쿽턢i debetu w Inteligo, spora ulga bo bardzo irytowa쿽 mnie 풽 musz co miesi켧 mie 2000 z wp퀉wu, no i kosztowa debet ok. 11 z miesicznie. To z dobrych rzeczy.
Z trudniejszych, skrci쿮m nog, co spowodowa쿽 wydanie ok. 150 z na takswki i lekarstwa, wyda쿮m 400 z na zakup dwch par butw - stare si literalnie rozlatywa퀉, rozpad퀉 si moje okulary, co wymusi쿽 wydanie ok 550 z na zakup nowych. W sumie ok. 1000 z ekstra wydatkw. Sfinansowa쿮m je z oszczdno턢i, ktre zu퓓쿮m w ca쿽턢i. Priorytem jest teraz odbudowa rezerw.

Odczyt stanu zad퀅풽nia:

kredyt w Eurobanku - sp쿪cony (by쿽: 18 rat po 1010 z)
0 z KK Eurobanku - sp쿪cona i zamknita (by쿽: 2000 z)
0 z debetu w Inteligo - sp쿪cony i zamknity (by쿽: 2000 z)
5 000 z KK Inteligo

Razem: 5 000 z

Odczyt stanu oszczdno턢i:
0 z na KO w Eurobanku

Plany:
najbli퓋zy miesi켧: 1300 z na konto oszczdno턢iowe,
potem: 1000 z na sp쿪t KK i 300 z na konto oszczdno턢iowe.
12:30, zadluzony00
Link Dodaj komentarz »
sobota, 07 marca 2015
S쿽neczny marcowy dzie
Po wielu miesi켧ach mozolnego trudu, sp쿪ci쿮m w kocu mj najwikszy i najbardziej niebezpieczny* d퀅g, czyli kredyt w Eurobanku.

* niebezpieczny - bo tysi켧 z쿽tych raty miesicznie rozrywa쿽 mi bud풽t, co wicej, ka풼y miesi켧 potencjalnej przerwy powodowa ryzyko windykacji, dodatkowych op쿪t itd, czasem spa przez to nie mog쿮m

Bardzo powoli, ale do przodu, buduj si rwnie oszczdno턢i.

Odczyt stanu zad퀅풽nia:


kredyt w Eurobanku - sp쿪cony
0 z KK Eurobanku - sp쿪cona i zamknita
2 000 z debetu w Inteligo
5 000 z KK Inteligo

Razem: 7 000 z

Odczyt stanu oszczdno턢i:
1 000 z na KO w Eurobanku

Plany:
- sp쿪ci i zamkn길 debet w Inteligo - 2 sp쿪ty po 1000 z (kwiecie, maj)
- nastpnie - sp쿪ci KK Inteligo, 5 sp쿪t po 1000 z + odsetki (czerwiec, lipiec, sierpie, wrzesie, pa펋ziernik), na razie tylko sp쿪ty minimalne.
- rwnolegle odk쿪da co miesi켧 300 z na konto oszczdno턢iowe

Przyznam 풽 troch czuj si znu퓇ny tym sp쿪caniem:-)

W temacie dwch wesel, o ktrym kiedy napomyka쿮m.

W sierpniu dwch znajomych si 풽ni, zak쿪dam 풽 potrzebuj 낢cznie 1600 z na obie imprezy.
11:02, zadluzony00
Link Dodaj komentarz »
poniedzia쿮k, 02 lutego 2015
Lutowe zaspy
Odczyt stanu zad퀅풽nia:

1 rata w wysoko턢i 997 z kredytu w Eurobanku
0 z KK Eurobanku
2000 z debetu w Inteligo
5000 z KK Inteligo

Razem: 7 997 z

Odczyt stanu oszczdno턢i:
750 z na KO w Eurobanku


07:07, zadluzony00
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 06 stycznia 2015
Styczniowy 턭ieg
Rok 2014 up퀉n교 pod znakiem redukcji zad퀅풽nia. Rok temu mia쿮m 23 000 z d퀅gw, obecnie jest to 9000 z. 14 000 z do przodu przez rok. Ca쿸owicie sp쿪ci쿮m i zamkn교em Kart Kredytow Eurobanku, oraz sp쿪ci쿮m ogromn wikszo뜻 kredytu w Eurobanku.

Z finansowego punktu widzenia traktuj ten rok jako znacz켧y sukces ;-)

Odczyt stanu zad퀅풽nia:

2 raty po 1010 z kredytu w Eurobanku
0 z KK Eurobanku
2000 z debetu w Inteligo
5000 z KK Inteligo

Razem: 9 020 z

Rozpocz교em rwnie budowanie oszczdno턢i na oddzielnym koncie oszczdno턢iowym w Eurobanku. Wyp쿪ta pienidzy z niego wymaga osobistej wizyty w placwce (nie mam karty ani dostpu przez Internet, celowo) co znacz켧o utrudnia prby korzystania z oszczdno턢i bez bardzo uzasadnionej przyczyny.

Odczyt stanu oszczdno턢i:
300 z na KO w Eurobanku

Razem: 300 z

Plany to:
- kontynuowanie odk쿪dania 300 z miesicznie na Koncie Oszczdno턢iowym,
- sp쿪ta kredytu zgodnie z harmonogramem
- sp쿪ta debetu (w nastpnej kolejno턢i)
- sp쿪ta KK Inteligo (w dalszym kroku)

Plan na koniec roku:
D퀅gi: 0 z
Oszczdno턢i: 4 000 z

Postaram si w przysz쿽턢i (mam nadziej niedalekiej) rozwin길 sk켨 akurat taka kwota oszczdno턢i, oraz napisa par s농w o dwch weselach ;-)
22:01, zadluzony00
Link Dodaj komentarz »
poniedzia쿮k, 01 grudnia 2014
Grudniowy mrz
Odczyt stanu zad퀅풽nia:

3 raty po 1010 z kredytu w Eurobanku
0 z KK Eurobanku
2000 z debetu w Inteligo
5000 z KK Inteligo

Razem: 10 030 z

즑two zauwa퓓 du퓓 sukces ostatnich miesicy - ca쿸owite sp쿪cenie KK Eurobanku. Z쿽퓓쿮m ju dyspozycj zamknicia karty, przed kocem roku karta kredytowa zostanie tylko wspomnieniem. Bardzo mnie to cieszy, bo troch jednak przed terminem doprowadzi쿮m do fina퀅 zagadnienia.

Troch si zastanawiam, czy od nastpnej wyp쿪ty rozpocz길 budow funduszu oszczdno턢iowego, czy jednak skoncentrowa si na sp쿪cie debetu (jako nastpnego w kolejno턢i zad퀅풽nia). Kredyt planuj sp쿪ca zgodnie z harmonogramem.
21:06, zadluzony00
Link Dodaj komentarz »
sobota, 01 listopada 2014
Listopadowe s쿽ce
Odczyt stanu zad퀅풽nia:

4 rat po 1010 z kredytu w Eurobanku
600 z KK Eurobanku
2000 z debetu w Inteligo
5000 z KK Inteligo

Razem: 11 640 z

Po kilkumiesicznym okresie bardzo powolnej sp쿪ty KK Eurobanku, zdecydowanie przyspieszenie.

Jednocze턭ie, obni풽nie stopy procentowej, spowodowa쿽 ustawienie maksymalnego oprocentowania na 12%, nie daje to mo풽 ogromnych korzy턢i, ale jednak par rzeczy daje si wyczu, np 60 z kosztw KK Inteligo zamiast 80 z. Ostatnia rata kredytu w Eurobanku te bdzie ni퓋za o oko쿽 25 z.
12:51, zadluzony00
Link Dodaj komentarz »
턳oda, 01 pa펋ziernika 2014
Li뜻 na drzewie mocno trzyma
Odczyt stanu zad퀅풽nia:

5 rat po 1010 z kredytu w Eurobanku
1250 z KK Eurobanku
2000 z debetu w Inteligo
5000 z KK Inteligo

Razem: 13 300 z

Bardzo powoli z t Kart Kredytow Eurobanku, ale w kocu, po raz pierwszy od 2 miesicy, uda쿽 si jednak urwa 50 z.
10:24, zadluzony00
Link Dodaj komentarz »
pi켾ek, 26 wrze턭ia 2014
Dwadzie턢ia i p車 funta
Mj ostatni zakup KK kosztowa 20,5 funta. Przeliczy쿽 si to na 25,84 Euro, co przeliczy쿽 si na 111,75 z. Kurs funta NBP to 5,29 z (za dzie dokonania transakcji) to oznacza koszty przewalutowa 3,31 z. Mo퓆a z tym 퓓. Co ciekawe, tym razem nie by쿽 op쿪ty za przewalutowanie.
05:47, zadluzony00
Link Dodaj komentarz »
턳oda, 03 wrze턭ia 2014
Jaki pierwszy wrzesie, taka bdzie jesie

Odczyt stanu zad퀅풽nia:

6 rat po 1010 z kredytu w Eurobanku
1300 z KK Eurobanku
2000 z debetu w Inteligo
5000 z KK Inteligo

Razem: 14360 z

Niestety, zatrzymanie tempa sp쿪ty karty kredytowej Eurobanku, powd to kolejny zakup (opisz go po rozliczeniu). Wicej zakupw ju nie jest planowane. Ciesz si z pokonania progu 15kz.
22:07, zadluzony00
Link Dodaj komentarz »
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 11