RSS
poniedzia쿮k, 02 lutego 2015
Lutowe zaspy
Odczyt stanu zad퀅풽nia:

1 rata w wysoko턢i 997 z kredytu w Eurobanku
0 z KK Eurobanku
2000 z debetu w Inteligo
5000 z KK Inteligo

Razem: 7 997 z

Odczyt stanu oszczdno턢i:
750 z na KO w Eurobanku


07:07, zadluzony00
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 06 stycznia 2015
Styczniowy 턭ieg
Rok 2014 up퀉n교 pod znakiem redukcji zad퀅풽nia. Rok temu mia쿮m 23 000 z d퀅gw, obecnie jest to 9000 z. 14 000 z do przodu przez rok. Ca쿸owicie sp쿪ci쿮m i zamkn교em Kart Kredytow Eurobanku, oraz sp쿪ci쿮m ogromn wikszo뜻 kredytu w Eurobanku.

Z finansowego punktu widzenia traktuj ten rok jako znacz켧y sukces ;-)

Odczyt stanu zad퀅풽nia:

2 raty po 1010 z kredytu w Eurobanku
0 z KK Eurobanku
2000 z debetu w Inteligo
5000 z KK Inteligo

Razem: 9 020 z

Rozpocz교em rwnie budowanie oszczdno턢i na oddzielnym koncie oszczdno턢iowym w Eurobanku. Wyp쿪ta pienidzy z niego wymaga osobistej wizyty w placwce (nie mam karty ani dostpu przez Internet, celowo) co znacz켧o utrudnia prby korzystania z oszczdno턢i bez bardzo uzasadnionej przyczyny.

Odczyt stanu oszczdno턢i:
300 z na KO w Eurobanku

Razem: 300 z

Plany to:
- kontynuowanie odk쿪dania 300 z miesicznie na Koncie Oszczdno턢iowym,
- sp쿪ta kredytu zgodnie z harmonogramem
- sp쿪ta debetu (w nastpnej kolejno턢i)
- sp쿪ta KK Inteligo (w dalszym kroku)

Plan na koniec roku:
D퀅gi: 0 z
Oszczdno턢i: 4 000 z

Postaram si w przysz쿽턢i (mam nadziej niedalekiej) rozwin길 sk켨 akurat taka kwota oszczdno턢i, oraz napisa par s농w o dwch weselach ;-)
22:01, zadluzony00
Link Dodaj komentarz »
poniedzia쿮k, 01 grudnia 2014
Grudniowy mrz
Odczyt stanu zad퀅풽nia:

3 raty po 1010 z kredytu w Eurobanku
0 z KK Eurobanku
2000 z debetu w Inteligo
5000 z KK Inteligo

Razem: 10 030 z

즑two zauwa퓓 du퓓 sukces ostatnich miesicy - ca쿸owite sp쿪cenie KK Eurobanku. Z쿽퓓쿮m ju dyspozycj zamknicia karty, przed kocem roku karta kredytowa zostanie tylko wspomnieniem. Bardzo mnie to cieszy, bo troch jednak przed terminem doprowadzi쿮m do fina퀅 zagadnienia.

Troch si zastanawiam, czy od nastpnej wyp쿪ty rozpocz길 budow funduszu oszczdno턢iowego, czy jednak skoncentrowa si na sp쿪cie debetu (jako nastpnego w kolejno턢i zad퀅풽nia). Kredyt planuj sp쿪ca zgodnie z harmonogramem.
21:06, zadluzony00
Link Dodaj komentarz »
sobota, 01 listopada 2014
Listopadowe s쿽ce
Odczyt stanu zad퀅풽nia:

4 rat po 1010 z kredytu w Eurobanku
600 z KK Eurobanku
2000 z debetu w Inteligo
5000 z KK Inteligo

Razem: 11 640 z

Po kilkumiesicznym okresie bardzo powolnej sp쿪ty KK Eurobanku, zdecydowanie przyspieszenie.

Jednocze턭ie, obni풽nie stopy procentowej, spowodowa쿽 ustawienie maksymalnego oprocentowania na 12%, nie daje to mo풽 ogromnych korzy턢i, ale jednak par rzeczy daje si wyczu, np 60 z kosztw KK Inteligo zamiast 80 z. Ostatnia rata kredytu w Eurobanku te bdzie ni퓋za o oko쿽 25 z.
12:51, zadluzony00
Link Dodaj komentarz »
턳oda, 01 pa펋ziernika 2014
Li뜻 na drzewie mocno trzyma
Odczyt stanu zad퀅풽nia:

5 rat po 1010 z kredytu w Eurobanku
1250 z KK Eurobanku
2000 z debetu w Inteligo
5000 z KK Inteligo

Razem: 13 300 z

Bardzo powoli z t Kart Kredytow Eurobanku, ale w kocu, po raz pierwszy od 2 miesicy, uda쿽 si jednak urwa 50 z.
10:24, zadluzony00
Link Dodaj komentarz »
pi켾ek, 26 wrze턭ia 2014
Dwadzie턢ia i p車 funta
Mj ostatni zakup KK kosztowa 20,5 funta. Przeliczy쿽 si to na 25,84 Euro, co przeliczy쿽 si na 111,75 z. Kurs funta NBP to 5,29 z (za dzie dokonania transakcji) to oznacza koszty przewalutowa 3,31 z. Mo퓆a z tym 퓓. Co ciekawe, tym razem nie by쿽 op쿪ty za przewalutowanie.
05:47, zadluzony00
Link Dodaj komentarz »
턳oda, 03 wrze턭ia 2014
Jaki pierwszy wrzesie, taka bdzie jesie

Odczyt stanu zad퀅풽nia:

6 rat po 1010 z kredytu w Eurobanku
1300 z KK Eurobanku
2000 z debetu w Inteligo
5000 z KK Inteligo

Razem: 14360 z

Niestety, zatrzymanie tempa sp쿪ty karty kredytowej Eurobanku, powd to kolejny zakup (opisz go po rozliczeniu). Wicej zakupw ju nie jest planowane. Ciesz si z pokonania progu 15kz.
22:07, zadluzony00
Link Dodaj komentarz »
턳oda, 06 sierpnia 2014
Pocz켾ki sierpnia 쿪godne
Szybki odczyt stanu zad퀅풽nia:

7 rat po 1010 z kredytu w Eurobanku
1300 z KK Eurobanku
2000 z debetu w Inteligo
5000 z KK Inteligo

Razem: 15370 z
07:18, zadluzony00
Link Dodaj komentarz »
sobota, 26 lipca 2014
24 dolary
Dokona쿮m zakupu KK Eurobanku za 24 USD.

Przeliczy쿽 si to na 17,62 EUR, co przeliczy쿽 si na 75,89 z. Do tego dosz쿪 "Prowizja za przewalutowanie transakcji bezgotwkowej" w wysoko턢i 1,14 z. Razem koszt tego zakupu wynis (w z쿽twkach) 77,03 z. Efektywny kurs wic ostatecznie to: 3,21 z/1USD. Aktualny kurs NBP to 3,08 z, tak wic koszt obs퀅gi to 3,12 z. Bior켧 pod uwag sporadyczno뜻 zakupw tego rodzaju to my턫 풽 nie warto czego z tym zrobi. Tak jak wspomina쿮m wcze턭iej, KK jest zniszczona, ale numer karty w paru miejscach pozosta.

Zad퀅풽nie na KK oczywi턢ie wzros쿽 o te kilkadziesi켾 z쿽tych, zobaczymy co z tym zrobi na pocz켾ku miesi켧a, przy dokonywaniu sp쿪t.
12:35, zadluzony00
Link Dodaj komentarz »
sobota, 05 lipca 2014
Lipcowa pogoda
Odczyt stanu zad퀅풽nia:

8 rat po 1010 z kredytu w Eurobanku
1300 z KK Eurobanku
2000 z debetu w Inteligo
5000 z KK Inteligo

Razem: 16380 z

Zrobi쿮m ma퀉 zakup KK Eurobanku oraz jeszcze drugi zaplanowany na sierpie. Kart zniszczy쿮m, ale numer pozosta w paru miejscach. Uwzgldnie to po otrzymaniu wyci켫w. Zakupy dewizowe, ciekawe jak to wyjdzie w kosztach - napisz o tym. Plan jest 풽by wyrwna to potem i kontynuowa sp쿪canie w rwnych ratach po 100 z + odsetki jak do tej pory.


19:45, zadluzony00
Link Komentarze (1) »
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 11